Adatvédelmi tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

  Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. (célhoz kötöttség)
  • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. (adattakarékosság)
  • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. (pontosság)
  • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. (korlátozott tárolhatóság)
  • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. (integritás és bizalmas jelleg)
  • képesnek kell lenni a megfelelőség igazolására (elszámoltathatóság)

  Társaságunk az Ön személyes adatait

  • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  • c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 2. E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

  Cégnév: AUTO-TRUCK & TRAILER PARTS Kft
  Székhely: 8808 Nagykanizsa, Garay u. 21.
  Cégjegyzékszám: 20-09-075395
  Adószám: 25830378-2-20
  Képviselő: Bogdán Csaba
  Telefonszám: 36 (20) 554 7000
  E-mail cím: attpkft@gmail.com
  Web: www.attpkft.hu

  Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

  Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  Társaságunk weblap szerkesztőjének, karbantartójának neve, címe, elérhetősége:

  Név: Cre-Art Stúdió Bt.
  Cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 20/B
  e-mail: posta@creart.hu
  nyilvántartó cégbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
  cégjegyzékszám: Cg.20-06-035008
  adószám: 27697089-2-20

  A Társaság IT szolgáltatója, neve címe, elérhetősége:
  Név: Loréna Kft.
  Székhely: 9700 Szombathely, Vízöntő utca 7.
  Telephely: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 110/a
  Adószám: 23192238-2-18
  Cégjegyzékszám: 08-10-001774

  Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 3. Az általunk kezelt adatok:

  Adatkérés

  Weboldal használatához (látogatásához) Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell Üzemeltető rendelkezésére bocsájtania. Egyes szolgáltatások és funkciók használatához szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait Üzemeltetőnek megadja (időpont foglalás)

  Az adatkezelés célja, adattovábbítás

  Üzemeltető által végzett adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolattartást és felhasználói élmény javítását szolgálja. Továbbá Üzemeltető a felhasználói adatokat kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy mind magasabb szintű szolgáltatást tudjon Felhasználó részére nyújtani az alábbi területeken:

  • a Weboldalon feltett kérdéseire, megkereséseire (időpont foglalás műszaki vizsga, éves szerviz, olajcsere, gumiabroncs csere) történő válaszadáshoz,

  Időpont foglalás Társaság honlapján

  Az oldalon időpont foglalási űrlap működik. Az űrlapadatok csak akkor kerülnek elküldésre, ha a felhasználó hozzájárul az adatainak kezeléséhez. A honlapon időpontot foglaló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. Elküldés után az kitöltött adatok email formájában ékeznek meg az oldal tulajdonosához.

  A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha időpontot szeretnének kérni gépjárműszerelésre/gépjárművizsgálatra.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a attpkft@gmail.com e-mail, illetve 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

  Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
  Honlap látogatása
  Cél: a vállalkozás szolgáltatásainak/termékeinek bemutatása
  hozzájárulás IP cím
  a látogatás időpontja
  a meglátogatott aloldalak adatai,
  az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
  12 hónap
  Időpont foglalás a honlapon
  Cél: gépjármű vizsgálatra/szerelésre
  hozzájárulás a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, gépjármű típusa, alvázszám a Társasággal való kapcsolattartás ideje alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
  Ügyintézés, panasz
  észrevételre, panaszra válaszadás
  jogi kötelezettség teljes név
  e-mail cím
  telefonszám
  levelezési cím
  egyéb személyes üzenet
  5 évig

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

  Naplóállomány tartalma

  A naplófájlok személyes adatot nem, csak IP címet tartalmaznak. Kivétel ez alól a levelezés naplózása, ahol pedig csak az email cím kerül tárolásra, a levél tartalma nem.

  Adatkezelés időtartama:

  Webes környezetben látogatóhoz kötött személyes adatok csak a levelezéshez kapcsolódóan kerülnek tárolásra napló fájlban, ezek tárolási ideje legfeljebb 60 nap. Az ennél régebbi adatokat a rendszer automatikusan törli.

  A kezelt adatok köre

  Weboldal használata során rögzítésre kerülhet Felhasználó látogatásának kezdő időpontja, illetve Felhasználó számítógépének/eszközének beállításától függően eszközének egyes adatai, a böngészőjének és az operációs rendszerének típusa és azoknak verziószámai. Üzemeltető ezen adatokat soha nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

  A Weboldal nem gyerekeknek készült! Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy Weboldalon kiskorúak (a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével) jogügyletet csak és kizárólag szülő vagy törvényes képviselő engedélyével végezhetnek.

 4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

  Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználóközpontú biztonsági sütik.

  Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

  A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 5. Cookie (süti) kezelés

  A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

  A weboldal látogatói oldalon (front-end) nem, kizárólag az adminisztrációs felület (back-end) használatához tárol cookie-kat. Ezek élettartama a fejlesztő által meghatározott ideig (általában a böngésző bezárásáig, de egyes esetekben akár 1 év; a böngészési adatok törlésével ezek is törlődnek) tart. A weboldal statisztikáit a Google Analytics használatával biztosítjuk, mely szintén alkalmaz cookie-t, az élettartamuk több év is lehet. A Google Analytics nem tárol vagy jelenít meg az oldal látogatójáról személyes adatokat. A cookie az oldal látogatójának számítógépén tárolódik, használatukkor az adatok onnan kerülnek kiolvasásra, ezért ezek kezelésére csak a látogatónak van lehetősége.

  Társaság honlapján alkalmazott sütik:

  Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

  Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

  Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

  Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

  Teljesítményt biztosító sütik:

  Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat

  Az adatfájlok használatának eredményeképpen Üzemeltetőhöz került adatokat Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz.

  Felhasználónak böngészőjében a cookie-k tekintetében az alábbi lehetőségei vannak:

  • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

  Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, így a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Felhasználó nem lesz képes Weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni Felhasználó böngészőjében.

  A Weboldal külső, harmadik személy weboldalára mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Felhasználó harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, Üzemeltető kéri, hogy vegye figyelembe, hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, így ezen weboldalak használatakor erősen ajánlott az adott adatvédelmi szabályok elolvasása.

  Az adatkezelés időtartama

  A Weboldalon esetlegesen megadott adatok Felhasználóval való kapcsolattartás ideje alatt kerülnek felhasználásra. A Weboldalon használt cookie-k addig találhatók meg Felhasználó eszközén, ameddig azokat Felhasználó le nem törli, vagy a cookie-k lejárati idejének végén ki nem törlődnek a böngészőből.

 6. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

  A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az időpontfoglalás, illetve a Társaságunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

  Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

  Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával

  Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató időpont foglalásának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 7. Egyéb adatkezelési kérdések

  Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

  Társaságunk harmadik országba nem továbbít adatokat.

  A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

  Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

  Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

  Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

  Üzemeltető kapcsolattartás céljából telefonon, e-mailben, postai úton veheti fel a kapcsolatot Felhasználóval, figyelembe véve Felhasználó által preferált kapcsolattartási módot.

 8. Melyek az Ön jogai adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

  Ön az adatkezelésről

  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik hozzáférését, helyesbítését, módosítását, kiegészítését, korlátozását,
  • joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: https://naih.hu/

  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

  • adatairól,
  • azok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
  • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

  Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

  Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • a 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, szóló törvény (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.attpkft.hu weboldalon történik.

Dátum, Nagykanizsa, 2018.10.01.

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • V Pay
 • American Express
 • UnionPay